strona główna
RSS
kontakt
baner gotowy 100.jpg
Strona Główna Aktualności   Galerie zdjęć   bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - Instrukcja przyłączenia do sieci
Instrukcja przyłączenia do sieci
Dodany: 6.02.2020, wyświetleń: 316
Pobierz PDF
DRUKUJ

 

 

 

 

PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI

DO SIECI

WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACJI SANITARNEJ / DESZCZOWEJ

 

 

OPIS PROCEDURY KROK PO KROKU

 

 

 

 

 

 

Krok 1

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej / deszczowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zainteresowana osoba fizyczna lub prawna, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, składa:

 

„Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej / deszczowej”

Do pobrania:

(Wzór wniosku – Druk WT-01 – Wniosek o wydanie warunków technicznych).


UWAGA


O wydanie warunków technicznych może wystąpić jedynie osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 

1. Budowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do istniejącego albo projektowanego budynku/obiektu;

2. Rozbudowa istniejącego budynku/obiektu;

3. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku/obiektu.

 

Warunki techniczne przyłączenia opisują techniczne i formalne możliwości przyłączenia danej nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej / deszczowej, w tym m.in. wskazują najbliższe możliwe miejsce włączenia, parametry techniczne tego miejsca, warunki, jakie powinny zostać spełnione, by możliwe było zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy, a następnie zawarcie umów na dostawę wody i odbiór ścieków / wód deszczowych.

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

1. Kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją inwestycji;

2. Dokument potwierdzający prawo Inwestora do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;

3. Opcjonalnie można upoważnić Pełnomocnika, wtedy należy również dołączyć pełnomocnictwo.

 

Termin wydania warunków technicznych wynosi do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Warunki przyłączenia ważne są 2 lata. W tym czasie należy wykonać i złożyć do ZWiK w Chełmży projekt przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej / deszczowej

( szczegółowe informacje w zostały opisane Kroku 2 ).

Warunki odbiera się w ZWiK w Chełmży osobiście lub przez upoważnioną osobę, potwierdzając odbiór na piśmie, albo Pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 

Krok 2

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej / deszczowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej / deszczowej, należy zlecić (opracować) projekt techniczny przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej / deszczowej uprawnionemu Projektantowi – posiadającemu uprawnienia budowlane do projektowania sieci sanitarnych.

Projekt należy złożyć w dwóch egzemplarzach do uzgodnienia w ZWiK w Chełmży – w okresie do 2 lat od dnia wydania Warunków Technicznych.

 

Krok 3

Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i / lub kanalizacji sanitarnej / deszczowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osoba fizyczna lub prawna, składa do uzgodnienia w dwóch egzemplarzach projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, – załączając „Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i / lub kanalizacji sanitarnej / deszczowej”

Do pobrania:

(Wzór wniosku – Druk UPT-02 – Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego).


Do wniosku należy dołączyć:

1. Projekt przyłącza wodociągowego i / lub przyłącza kanalizacji sanitarnej / deszczowej (wszystkie egzemplarze), zawierający m.in. opis techniczny i niezbędne rysunki techniczne, w tym projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny) wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych lub mapie zasadniczej;

2. Opcjonalnie można upoważnić Pełnomocnika, wtedy należy również dołączyć pełnomocnictwo.

 

Uzgodnienie projektu przez ZWiK w Chełmży ma na celu sprawdzenie zgodności wykonania projektu z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Termin uzgodnienia projektu wynosi do 14 dni od daty złożenia wniosku. Uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata.

 

Uzgodniony projekt odbiera się w ZWiK w Chełmży osobiście lub przez upoważnioną osobę, potwierdzając odbiór na piśmie, albo Pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 

Krok 4

Budowa przyłącza wodociągowego i / lub kanalizacji sanitarnej / deszczowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osoba fizyczna lub prawna, po otrzymaniu Uzgodnienia Projektu Technicznego, może przystąpić do budowy przyłącza. W tym celu należy zlecić wykonanie przyłącza firmom wykonawczym, które wykonają wykop i ułożenie przyłącza zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

 

UWAGA


ZWiK w Chełmży dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej / deszczowej.


Wykonanie pod nadzorem przedstawiciela ZWiK w Chełmży włączenie do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej / deszczowej (zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi) jest wykonywana i finansowana w całości przez Inwestora.

Także zakup niezbędnej armatury i osprzętu leży po stronie Inwestora.

Ułożone w wykopie przyłącze, należy zgłosić do odbioru w stanie odkrytym (wraz z odkrytym miejscem włączenia) oraz posiadając szkic geodezyjny powykonawczy z potwierdzeniem przez geodetę zgodności ułożenia rurociągów z uzgodnioną dokumentacją projektową przyłącza.

 

Krok 5

Podłączenie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej / deszczowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W biurze ZWiK w Chełmży należy dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej / deszczowej składając w tym celu „Wniosek o odbiór podłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej / deszczowej, zamontowanie wodomierza głównego”

Zgłoszenie odbioru przyłącza z istniejącą siecią należy wykonać po wykonaniu przyłącza poprzez złożenie wniosku OP-03.

Do pobrania:

(Wzór wniosku – Druk OP-03 – Wniosek o przyłączenie i odbiór podłączenia do sieci).


Wykonanie odbioru przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej / deszczowej przez ZWiK w Chełmży ma na celu trwałe zagwarantowanie szczelności sieci oraz sprawdzenie zgodności wybudowanego przyłącza z wcześniej uzgodnionym projektem, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Odbiory wybudowanych przyłączy i wpięcia do istniejącej sieci realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

UWAGA

Prosimy pamiętać, aby nie zasypywać ułożonego w wykopie przyłącza przed odbiorem przez przedstawiciela ZWiK w Chełmży. Wniosek o przyłączenie i odbiór przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej / deszczowej OP-03 należy złożyć po wykonaniu przyłączy w stanie odkrytym oraz posiadając szkic geodezyjny powykonawczy z potwierdzeniem przez geodetę zgodności ułożenia przyłączy z uzgodnioną dokumentacją projektową przyłączy przez ZWiK w Chełmży.

 

Po dokonaniu pomiarów geodezyjnych, odbioru przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej / deszczowej  

(w stanie odkrytym i bez uwag) Wykonawca może przystąpić do jego zasypania.

 

UWAGA

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne, Inwestor powinien dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych przyłączy(a). Jeden egzemplarz inwentaryzacji (szkic geodezyjny powykonawczy) należy dostarczyć do ZWiK w Chełmży – w celu wypisania protokołu zakończenia robót (protokół podpisuje Inwestor, Wykonawca, przedstawiciele ZWiK w Chełmży), co formalnie kończy budowę przyłączy i proces podłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Krok 6

Podpisanie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków / wód deszczowych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tuż po wykonaniu przyłącza, Inwestor przyłącza powinien złożyć w biurze ZWiK w Chełmży wypełniony wniosek: „Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub i odbiór ścieków sanitarnych / wód deszczowych“

Do pobrania:

(Wzór wniosku – Druk BOK-04 – Wniosek o zawarcie umowy).

 

Do wniosku należy załączyć Protokół zakończenia robót i odbioru podłączenia do sieci.

Po złożeniu wniosku o zawarcie ww. umowy – w przypadku przyłącza wodociągowego ZWiK w Chełmży dostarcza, montuje wodomierz główny i zakłada plomby.

We wniosku o zawarcie umowy należy określić czy faktury za dostawę wody i/lub oprowadzanie ścieków, wód deszczowych mają być przesyłane drogą elektroniczną, czy w formie papierowej. W przypadku zgody na e-fakturę należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Do pobrania:

(Wzór wniosku – Druk EFA-05 – Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną).

 

UWAGA


Wodomierze główne nieodpłatnie dostarcza i montuje ZWiK w Chełmży. Inwestor płaci za zaplombowanie wodomierza głównego wg aktualnego cennika ZWiK w Chełmży.

Koszt okresowej legalizacji wodomierza głównego również ponosi ZWIK w Chełmży.

Całą procedurę podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej / deszczowej kończy podpisanie umowy na dostawę wody i / lub odbiór ścieków sanitarnych / wód deszczowych.

 

Pobierz PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Znajdź w portalu
odczyt.png
awaria.png
lokalizacja.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.