strona główna
RSS
kontakt
baner gotowy 100.jpg
Strona Główna Aktualności   Galerie zdjęć   bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - Przetargi
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na zakup paliwa na potrzeby ZWiK w Chełmży z dnia 16.12.2009
Dodany: 24.11.2010, wyświetleń: 2447
Pobierz PDF
DRUKUJ

nr sprawy: PE.PL.341 - 2/09

nr w BZP: 431504 – 2009 z dnia 16.12.2009

Chełmża, dnia 2009-12-30


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: PE.PL.341 - 2/09
Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na zakup paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Gmina Miasto Chełmża - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Firma Handlowo-Usługowa Legutko Zbigniew

ul. Broniewskiego 52, 87-140 Chełmża

cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 69.824,26 zł brutto

słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 26/100 )

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Oferta, zgodnie z kryteriami oceny „Cena – 100 %” uzyskała najwyższą ilość punktów.
Jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 powyższej ustawy.


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 Firma Handlowo-Usługowa Legutko Zbigniew
ul. Broniewskiego 52, 87-140 Chełmża
cena - 69.824,26 zł brutto
kryterium cena 100 % - uzyskana ilość punktów: 100,00
zaoferowany współczynnik ofertowy dla oleju napędowego ON – 1,03
zaoferowany współczynnik ofertowy dla benzyny bezołowiowej Pb95 – 1,04
Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo „Awix-Oil” Andrzej Kończalski
ul. Na Zapleczu 20, 87-100 Toruń
cena - 71.222,38 zł brutto
kryterium cena 100 % - uzyskana ilość punktów: 98,04
zaoferowany współczynnik ofertowy dla oleju napędowego ON – 1,05
zaoferowany współczynnik ofertowy dla benzyny bezołowiowej Pb95 – 1,05

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
4. Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI 'Środki ochrony prawnej'.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.____________________________________
inż. Krzysztof Bilski  

Pobierz PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Znajdź w portalu
odczyt.png
awaria.png
lokalizacja.png
menu
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.